ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
სასოფლო საბჭოს თავმჯდომარე გოდერძი პოპიაშვილი
შირაქის კალოზე
სამუშაო დანადგარები ყანაში
ბრიგადირი ანზორ ფიროსმანაშვილი და ინჟინერ-მექანიზატორი თენგიზ თათარაშვილი
გაიოზ პოპიაშვილი
უცნობი მევენახეები
უცნობი მევენახეები ბრიგადაში
უცნობი მევენახე ქალები
უცნობი მევენახე
ნამჯის დაგვინვა