თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობი ახალგაზრდა სამხედრო პირი.
თენგიზ კუპრაშვილი (ცენტრში), უცნობ ახალგაზრდა სამხედროებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ) უცნობ სამხედრო პირთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი მინდორში.
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი ბუნებაში.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარჯვნივ), უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.