თელავი; აკაკი ბიძინაშვილი გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ, თელავის პიონერთა სახლის სამხატვრო სახელოსნოს მოსწავლლებთან ერთად. ხეზე კვეთის გაკვეთილი.
ლიზა ვახვახიშვილი საკუთარი სახლის კართან, თელავი, ნადიკვრის ქუჩა.
ნიკოლოზ ღვინიაშვილი
ნატალია მატატაშვილი და ლევან ღვინიაშვილი
თიკო ღვინიაშვილი
თიკო, ოთარ, გულიზარ და ნინო ღვინიაშვილები
ნინო ღვინიაშვილის ზეპირი ისტორია ღვინიაშვილების ოჯახის - რეპრესირებული მსახიობების - ნინა და თიკო ღვინიაშვილების შესახებ.