ლალი მიქელაძე
მოსაწვევი გერმანული წიგნის ვაჭრობის საბირჟო გაერთიანების წიგნების გამოფენის გახსნაზე
ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმისა და გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების ერთობლივი სემინარი
ბერლინის ქართული საზოგადოების ცნობის ფურცელი
გურამ რამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომი.