ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
გერმანელი მხატვრები საქართველოში ჟურნალი "Kaukasisches Haus", Nr.16 Juli. გვ.17-17
ქართულ-გერმანული კულტურის კვირეული საქართველოში 13.05.94 -5.06.94 პროგრამა
მოსაწვევი ბარათი
მოსაწვევი ბარათი