გოეთეს საზოგადოების საქართველოს განყოფილების სხდომების დღის წესრიგი
ქართულ-გერმანული კულტურის კვირეული საქართველოში 13.05.94 -5.06.94 პროგრამა