ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
ვენახის კულტივაცია
ილო სულაშვილი (,,სოფლის მახარობელი")
ნინო სეფიაშვილი
მოსავლის აღება შირაქში
უცნობი მევენახე
ტრაქტორისტი ფარნაოზ ალადაშვილი
ხორბლის ზიდვა