ემანუელ მოშიაშვილი
თამარ (ტატა) ალექსი-მესხიშვილი მოწყალების დად სამსახურისას პირველი მსოფლიო ომის ფრონტზე.
მარო ტატანაშვილი
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი
ტასიკო კიკოლაშვილი - სატრაქტორო ბრიგადის პურის მცხობელი
სასოფლო საბჭოს თავმჯდომარე გოდერძი პოპიაშვილი
ნინო ნავროზაული