ემანუელ მოშიაშვილი
თამარ (ტატა) ალექსი-მესხიშვილი მოწყალების დად სამსახურისას პირველი მსოფლიო ომის ფრონტზე.
ქსენია ბიძინაშვილი გადასახლებიდან დაბრუნების შემდეგ, საკუთარი სახლის წინ მახარაძის (ამჟამინდელი რუსთაველის) ქუჩა #45-თან.
მარო ტატანაშვილი
გუგული ჯანჯღავა (ზინაიდა ჯანჯღავას ძმა) ყირიმში, "მერცხლის ბუდესთან".
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი
ტასიკო კიკოლაშვილი - სატრაქტორო ბრიგადის პურის მცხობელი
სასოფლო საბჭოს თავმჯდომარე გოდერძი პოპიაშვილი
ნინო ნავროზაული