ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
გუგული ჯანჯღავა (ზინაიდა ჯანჯღავას ძმა) ყირიმში, "მერცხლის ბუდესთან".
უცნობი გლეხი თავის ნაკვეთში
შირაქში ხვნა-თესვის დროს.
გიო სულაშვილი - საველე კალოს დარაჯი
ვენახის კულტივაცია
უცნობი პორტრეტი
ილო სულაშვილი (,,სოფლის მახარობელი")
ნინო სეფიაშვილი
მოსავლის აღება შირაქში
მოსავლის აღების დროს შირაქში