კრიმონ გაგნიძე (ზედა რიგში ცენტრში) უცნობ სამხედროებთან ერთად.