ქეთევან პაიჭაძე (მარჯვნიდან პირველი) თანაკლასელებთან ერთად
გიორგი ქარცივაძე
უცნობი ჯგუფური ფოტო