გიორგი ყურულაშვილი შვილთან, ლალი ყურულაშვილთან ერთად.