ლევან მიროტაძე და მინადორა იაშვილი
ლევან მიროტაძე და მინადორა იაშვილი , შვილებთან - ეთერთან და შალვასთან ერთად.
ლევან მიროტაძე (დგას, მარცხნიდან პირველი), კურორტზე ბავშვებთან ერთად. მათ შორის - ეთერ მიროტაძე (მარცხიდან პირველი) და შალვა მიროტაძე (მარცხიდან მეოთხე).
ლევან მიროტაძე (მარჯვნივ), უცნობ მამაკაცთან ერთად,
გრიგოლ მიროტაძე
შალვა და ეთერ მიროტაძეები, ახლობლებთან ერთად.