ქვედა რიგში მარჯვნიდან პირველი - კარლო ხმელიძე ჯარის მეგობრებთან ერთად
კარლო ხმელიძე
მარჯვნიდან პირველი კარლო ხმელიძე, ჯარის მეგობრებთან ერთად
უცნობი ჯარისკაცის ფოტო
უცნობი ჯარისკაცის ფოტო
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი
უცნობი ჯარისკაცები
ვასო ჯოხაძე და გრიშა კობეშავიძე
უცნობი ჯარისკაცი (მამუკა ...)
უცნობ ჯარისკაცთა ჯგუფი