მარცხნიდან პირველი თამარ ტყემალაძე კონსტანტინე ზამთარაძე და უცნობი მეგობარი
ბიძინა ტყემალაძე და ნადეჟდა ჭიქაშუა