მარცხნიდან - ქეთევან მიხეილის ასული სულხანიშვილი, ლიზა აბაშიძე და ნუცა ვაჩნაძე-ჯანდიერი.
ცენტრში ზის - კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძე.