ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გ. გ. ხელაიას წერილი ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორატს