გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების რეგისტრაციის მოწმობა