ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
გოეთეს დღეები 1996
გოეთეს დღეები თბილისში გაზეთი "Tbilisser Zeitung", გვ. 2
ფაუსტის საზოგადოების (ქ.კნოტლინგენი) ორგანო "ფაუსტბლეტერ", 1976, #32
გაზეთი "24 საათი", 26 სექტემბერი, ოთხშაბათი, 2007 წელი, #218, გვ.A15
გოეთეს დღეები საქართველოში
გოეთეს დღეები
გერმანელი მხატვრები საქართველოში ჟურნალი "Kaukasisches Haus", Nr.16 Juli. გვ.17-17