1984 წლის 6 მარტის გოეთეს საზოგადოების სხდომის ოქმი
ფაუსტის საზოგადოების (ქ.კლინტლიგენი) ორგანო ქართველი გერმანისტის ოთარ ჯინორიას გარდაცვალების შესახებ. (ქართული თარგმანი) "ფაუსტბლეტერ", 1976,#32
გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების მუშაობის ანგარიში
1976 წლი სამუშაო გეგმა