ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის 1957 წლის სპარტაკიადის ამსახველი ფოტობიულეტენი
ღია ბარათები
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის საინფორმაციო სივრცე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის საგაზეთო, განცხადებების სტენდი
ნიკორწმინდის სკოლის მოსწავლეები, მათ შორის ნელი ვაჩაძე (მეორე რიგში მარცხნიდან მეორე)
ნელი ვაჩაძე
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის 1952-1953 წლის გამოშვება.