გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების საქართველოს განყოფილების 5 წლის მუშაობის /1970-1975/ ანგარიში
გაზეთი "ლიტერატურული საქართველო", 7 ივლისი, 1993, გვ.14
გაზეთი "ქართული ფილმი", 29 დეკემბერი, ა994 , გვ.5
გაზეთი "ქართული ფილმი", 24 მარტი, 1994 , გვ.7
გაზეთი "ქართული ფილმი" 26 აგისტო, ა993 წელი, მე-3-4 გვერდი