ქეთევან პაიჭაძე (მარჯვნიდან პირველი) თანაკლასელებთან ერთად
ჭიათურის სცენის მოყვარულთა დასი. ჯგუფში არიან: თამარ ვარაზაშვილის დედა და მამა - ვერა წერეთელი-ვარაზაშვილი და ისიდორე ვარაზაშვილი, გიორგი და ნინა ჭუმბურიძეები, კატო და ნიკო ოთხმეზურები.
უცნობი ჯგუფური ფოტო