შალვა კარგარეთელი (ზის ცენტრში) პირველ მსოფლიო ომში
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ჯგუფური ფოტო ქობულეთის სანაპიროზე
უცნობი ფოტო
უცნობი პორტრეტი
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო
იური ჩავლეიშვილი
უცნობი ჯგუფური ფოტო