ედპ-ს მიტინგი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში. ხმაური და დაპირისპირება მოქალაქეთა ჯგუფთან.
ეროვნულ-დმეოკრატიული პარტიისა და მოკავშირე პარტიათა მიტინგი თსუ-ს ეზოში, ეროვნული კონგრესის მოწვევის შესახებ. თბილისი 1990 წლის აგვისტო. სიტყვით გამოდიან: ირაკლი წერეთელი, გია ჭანტურია, რეზო ჩხეიძე.