ანრიდ (ბუჭა) სანაია გადასახლებიდან დაბურნებისას - დედას - ვერა გელენიძე-სანაიასთან და დასთან ერთად.