თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.