ედპ-ს წევრები; ჩანაწერის უხმო ფრაგმენტი
ქალაქ თბილისის მთაწმინდის რაიონის პროკურატურის გამომძიებლის - დავით მდინარაძის კომენტარი გია ჭანტურიას დაჭრის შესახებ. 1989 წლის 27 ოქტიმბერი. ინტერვიუერი - გიორგი კობახიძე.
გოჩა აბზიანიძის ჩვენება გია ჭანტურიას დაჭრის გარემოებების შესახებ. თბილისი, რუსთაველის პროსპექტი, 1990 წლის 27 ოქტომბერი. ინტერვიუერი - გიორგი კობახიძე.
გია ჭანტურიას კომენატრი მისი დაჭრის გარემოებების შესახებ. თბილისი, 1990 წლის 27 ოქტომბერი. ინტერვიუერი - გიორგი კობახიძე.
ექიმის - ავთანდილ მეგრელაძის კომენტარი გია ჭანტურიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. თბილისი, 1990 წლის 27 ოქტომბერი. ინტერვიუერი - გიორგი კობახიძე.