ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
საპატიო სიგელი, რომელიც ალ. წულუკიძის სახ. უნივერსიტეტს აჯილდოებს სახალხო უნოვერსიტეტების საქმიანობაში აქტიური მონაწილეობისათვის