ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
ჟანრი
ენა
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში.
გიორგი ალექსი-მესხიშვილი და თამარ (ტატა) ალექსი-მესხიშვილი (მოწყალების და) პირველი მსოფლიო ომის ფრონტზე.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში.
სარდიონ სარდიონის ძე ალექსი-მესხიშვილი
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში, უცნობ მამაკაცთან ერთად.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში, უცნობ ოფიცერთან და ავადმყოფ ჯარისკაცთან ერთად.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში.
ალექსანდრე და კონსტანტინე (კოტე) ვაჩნაძეები.
მოწყალების დების ჯგუფი ლაზარეთში.
მოწყალების დები ლაზარეთში.