კუმისის სკოლის მოსწავლეთა ჯგუფი, მათ შორის რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
კუმისის სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებელი, მათ შორის რიჩარდ ჩხეიძის მეუღლე ზინა
ცენტრში რიჩარდ ჩხეიძე
უცნობი VIII კლასის ფოტო
უცნობი კლასის ფოტო
უცნობი ფოტო
უცნობი ფოტო