თენგიზ კუპრაშვილი(მარჯვნივ) უცნობ სამხედროსთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი (მარცხნივ) უცნობ სამხედრო პირებთან ერთად.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
ორი ჯარისკაცი.
თენგიზ კუპრაშვილი.
თენგიზ კუპრაშვილი უცნობ ქალთან ერთად.