გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების თბილისის განყოფილელბის მუშაობის ანგარიში, 1992 წლის მორე ნახევარი, 1993 წლის პირველი ნახევარი
გოეთეს დღეები საქართველოში
გოეთეს დღეები თბილისში გაზეთი "Tbilisser Zeitung", გვ. 2