ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ისტორიის კათედრა. მარჯვნიდან: 2. ისტორიკოსი ლევან სანიკიძე, 3.პროფესორი არკადი გოგუაძე, 5. პროფესორი ლევან სვანაძე, 7. დოცენტი კოტე აფრიდონიძე, 8. ფაცი იაშვილი, 9. მარო კუბლაშვილი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა ბიოლოგიაში. მაგიდის თავთან ზის დოცენტი, ბიოლოგიის კათედრის გამგე, გიორგი კოკოჩაშვილი გიორგი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა ადამიანის ანატომიაში.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა საზღვარგარეთის ქვეყნების ეკონომიურ და პოლიტიკურ გეოგრაფიაში. მაგიდის თავთან ზის სიმონ გვილავა
ფიზიკოსთა კონფერენცია ბათუმში. მარცხნიდან ემერეტის პროფესორი თორნიკე ეფრემიძე, უცნობი პიროვნება, ლ. გედევანიშვილი, გ. სალია, უცნობი პიროვნება, გივი ჭურაძე.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. სტუდენტთა XXII სამეცნიერო სესია, პლენარული სხდომა.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა პოლიტიკურ ეკონომიაში.გამოცდას იბარებს ეკონომიკის დოცენტი შოთა დათუსანი
ლომონოსოვისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტის სამკითხველო დარბაზში.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. აკადემიკოს მათე მირიანაშვილის საიუბილეო კონფერენციის მონაწილენი. წინა რიგში: 7. თორნიკე ეფრემიძე, 8. პროფესორი შოთა ბებიაშვილი 11. პროფესორი ვახტანგ პარკაძე (სათვალითა და ჰალსტუხით), 12. აკადემიკოსი მათე მირიანაშვილი (სათვალით და ცილინდრით) 13. ინსტიტუტის რექტორი, პროფესორი კოსტა მეძველია, 14. პროფესორი ნოდარ კეკელიძე, 15. პრორექტორი ზაალ გაბრიჭიძე 16. პროფესორი იაშა ჩიკვაშვილი, 17. პროფესორი ჟოზე ჯულაყიძე. უკანა რიგში დგანან: 2. ფიზიკის საპატიო დოქტორი ჯაბა ჭელიძე, 3. მასწავლებელი თედორაძე, 4. დოცენტი კვინიკაძე 5. დოცენტი გურამ დევიძე 6. კიკალიშვილი 8. პროფესორი ვალერიან კობახიძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. გამოცდა გეოგრაფიის სწავლების მეთოდიკაში. მაგიდის თავთან ზის დოცენტი ალიმ თვალთვაძე