ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
პრაქტიკული მუშაობა ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტთან არსებულ ზოოლოგიის მუზეუმში
კონსულტაცია ბოტანიკაში ქუთაისის პედაგოგიურ ინსტიტუტში. მარჯვნიდან: 1. ბიოლოგი გიორგი კლიმენტის ძე წიქორიძე
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ლაბორატორიული მუშაობა ბიოლოგიის სწავლების მეთოდიკაში. თეთრ ხალათში ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოცენტი დავით ხეცურიანი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. საველე პრაქტიკის მასალების დამუშავება. შუაში დგას ბიოლოგი ნადია ჯიმშელეიშვილი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ლაბორატორიული მუშაობა სოფლის მეურნეობის საფუძვლებში.
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. დამოუკიდებელი საკვლევი მუშაობა მცენარეების ფიზიოლოგიაში
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. მასალების დამუშავება გეოლოგია-მინერალოგიის კაბინეტში. გეოლოგი გური კვინიკაძე გური
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ლექცია ფრანგულ ენაში. მარცხნივ ფრანგული ენის ლექტორი ნორა კუბლაშვილი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. ლექცია ინგლისურ ენაში. ინგლისური ენის ლექტორი ბაბალიკაშვლი
ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი. პრაქტიკული მუშაობა ინგლისურ ენაში.