დოკუმენტში აღწერილია ნინა გოგიბერიძის მოგონებები ყაზახეთში გადასახლების პერიოდზე.
ებრაული სასულიერო პოეზია - "იოსეფ მშვენიერი".