მერი კვიცარიძის ზეპირი ისტორია, რომელიც აღწერს განმანათლებლის, საზოგადო მოღვაწის, საბჭოთა რუსული ტოტალიტარიზმის მსხვერპლის - ისიდორე კვიცარიძის ოჯახის ისტორიას