საქართველოს სსრ პროკურატურის მიერ გაცემული დოკუმენტი ალექსი თიანელაშვილის მამის საქმის წარმოების შესახებ
საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პროკურატურის მიერ გაცემული ცნობა, ალექსი თიანელაშვილის მამის, გიო თიანელაშვილის რეაბილიტაციის შესახებ.