დავით დავლიანიძის ადრეული ნამუშევრები - სტატიები, ნოველები, ესსეები და ლექსები.
ნინო ვაშაკიძე-ციციშვილის მოგონება ვაჟა-ფშაველას უკანასკნელი დღეების შესახებ.