საქართველოს ეროვნული კონგრესის მესამე სხდომა. თბილისი, პიონერთა (ამჟამად - მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე) სასახლის დარბაზი, 1990 წლის 1 დეკემბერი. სხდომას თავმჯდომარეობს - ივლიანე ხაინდრავა. სიტყვით გამოდიან: ვალერიან ადვაძე, ირაკლი წერეთელი, ირინა სარიშვილი. მწვავე დისკუსიის, შემდეგ ხდება განხეთქილება. სხდომის დახურვის შემდეგ, გრძელდება დისკუსია - თენგიზ შარმანაშვილის, მამუკა გიორგაძის, გიორგი კობახიძის, რეზო ჩხეიძის, ირინა სარიშვილი, გურამ ჩახვაძის მონაწილეობით.