მიტინგი მთავრობის სახლის წინ, თბილისი, 1990 წლის 18 აგვისტო. კადრში ჩანან თამაზ გამყრელიძე, ელდარ შენგელაია, ავთანდილ რცხილაძე. შემოდის სოხუმელების ავტობუსი.