გოგონების ჯგუფი. მარჯვნიდან მესამე - საშა ღვინიაშვილი
უცნობი ჯგუფური ფოტო