ორგანიზაცია
კოლექცია
ავტორი
თარიღი
ადგილი
თემატური თეგები
ჟანრი
ენა
გოეთეს დღეები
გერმანელი მხატვრები საქართველოში ჟურნალი "Kaukasisches Haus", Nr.16 Juli. გვ.17-17
ჩვენი მეგობარი დოქტ,პროფ.ვერნერ კელერი გაზეთი "ქართული ფილმი"
გოეთეს დღეები თბილისში გაზეთი "Tbilisser Zeitung", გვ. 2
გაზეთი "ქართული ფილმი", 17 ნიემბერი, 1994, გვ.5
გაზეთი "ლიტერატუული საქართველო", 3 სექტემბერი, # 36 (3916), 1993, გვ.11
გაზეთი "ლიტერატურული საქართველო", 7 ივლისი, 1993, გვ.14