წიგნი (არასრული), გიორგი ლაფანაშვილის ავტორობით
ზოოლოგის სახელმძღვანელო
კარლო ჩხეიძის გამოსვლების კრებულის თავფურცელი, რუსულ ენაზე, ტომი 1.
ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА В БРЮССЕЛЕ И ПОСЕЩЕНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ
,,ВОСПОМИНАНИЯ О РЕВОЛУЦИИ 1917 ГОДА"