დათო კობახიძე, კალინინგრადში მასახურობის დროს გამოგზავნილი ფოტო
ნუკრიანი; გაკვეთილი ნუკრიანის სკოლაში. დგას - იოსებ ნიკოლოზის ძე ნადირაშვილი, პედაგოგი. კედელზე გაკრულია სამხედრო მომზადების გაკვეთილის თვალსაჩინოება - სამწყობრო მომზადების პლაკატი.