მარცხნიდან ისტორიკოსები -გივი ჯამბურია, ირაკლი ანთელავა და ლეილა ჩიქოვანი