ხარკოვი. საახლაწლო საღამო უკრაინის ნიადაგთმცოდნეობის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში. მარჯვნიდან მეოთხე - გალია იურის ასული პლატონოვა.