შალვა ვასილის ძე ხუციშვილი "შრომა-გასწორების კოლონიაში"; Дальстрой.