ნელი ვაჩაძე (მარჯვნივ), გულო მახარაძე (მარცხნივ)
ნელი ვაჩაძე (მარცხნივ) და გულო მახარაძე.
ნელი ვაჩაძე